Ondersteuning

Projectmatige en structurele ondersteuning.

EnviroPlan kan uw organisatie op projectmatige of structurele basis ondersteunen in de volgende functies:

  • Adviseur/projectleider bodemonderzoek/bodemsanering
  • Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)
  • Werkvoorbereider bodemsaneringen protocol 7001
  • Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (KVP) protocol 7001
  • Milieukundig begeleider protocol 6001 (processturing en verificatie)

Bij EnviroPlan is ruime kennis en ervaring aanwezig met betrekking tot de Beoordelingsrichtlijnen van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodembeheer (SIKB) en dan meer specifiek de BRL’s 1000, 2000, 2100, 6000, 7000 en 7500. EnviroPlan kan organisaties die voor één of meer van deze BRL’s gecertificeerd willen worden ondersteunen bij de inrichting van het kwaliteitssysteem en het opzetten van procedures, werkinstructies en formulieren. Voor reeds gecertificeerde organisaties verzorgen wij interne audits en werkplekinspecties.

EnviroPlan beschikt over een eigen bodemsaneringsunit die op aanvraag ook te huur is.